Kombinace pojistných produktů pro cesty do zahraničí

 

Bez kvalitního cestovního pojištění dnes za hranice České republiky raději ani nevyjíždějte, a to ani v případě, že jedete na krátký dobyt k našim východním sousedům na Slovensko. Při výběru cestovního pojištění i samotné pojišťovny pak dbejte zvýšené pozornosti na nabídku jednotlivých produktů i možnosti jejich libovolné kombinace. Základem je vždy volba pojištění léčebných výloh, které se však často vyplatí kombinovat s dalšími pojistnými produkty a vytvořit tak zvýhodněný balíček služeb. Co si pod jednotlivými názvy i nejběžnějšími produkty představit vám přiblíží následující text.

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je pojistný produkt speciálně vytvořený ke krytí nákladů spojených s neodkladnou léčbou, a to z důvodu náhlé nemoci či úrazu. Dále toto pojištění kryje převoz tělesných ostatků ze zahraničí zpět do české republiky a případnou repatriaci. Cena tohoto typu pojištění je závislá na míře spoluúčasti, oblasti (v případě Slovenska se bude jednat o oblast EU či Evropy), výši maximálního pojistného limitu, který se může pohybovat až v řádech milionů korun, i typu pojištěné osoby (dítě, dospělý, sportovec apod.)

Pojištění zavazadel

Především pokud necestujeme do zahraničí po vlastní ose, je vhodné pojištění léčebných výloh kombinovat s pojištěním zavazadel. Tento pojistný produkt pak kryje škody na věcech, které pojištěná osoba měla s sebou v zahraničí. Škody mohou vzniknout jak v důsledku živelných katastrof, tak například krádeží či poškozením dopravního prostředku.

Pojištění stornování zájezdu

I při cestách na Slovensko řada z nás využívá služeb cestovních kanceláří, proto je vhodné vedle již výše zmíněných pojištění uzavřít také pojištění pro případ stornování vašeho zájezdu.